I. Dodávky a montáž kotlů a kotelen
Provádíme dodávky a montáž kotlů jak pro rodinné domy, tak i pro průmyslové objekty (školy, kotelny, panelové domy atd.). Dodáváme velké množství typů kotlů od různých renomovaných výrobců například: 
· Buderus
· Dakon
· DE Dietrich
· Wolf
· kotle Thermona
· kotle Geminox
· kotle Odra
· kotle Viadrus
· výrobky firmy CosmoCELL
Montáž provádějí naši zaměstnanci, kteří jsou odborně vyškoleni k montáži a servisu veškerých zařízení.
Naše firma je připravena vyhovět Vašim specifickým požadavků a vybudovat kompletně „kotelnu na klíč“. 
Provádíme také samozřejmě veškeré elektromontážní práce, které jsou třeba pro zajištění bezchybného chodu kotlů a kotelen.
 

II. Měření a regulace plynových kotelen
Zajišťujeme dodávku, montáž a měření regulací plynových kotlů a kotelen. Mezi ekvitermní regulace, které montujeme, patří především: Buderus, DE Dietrich, Wolf, Honeywell, Siemens, Landis & Staefa, regulace pro kotle Thermona a další. 
Regulace slouží k ovládání kotlů, sekundárních okruhů topení, k ovládání teplé užitkové vody.
Dodávané regulace jsou včetně zabezpečovacích prvků – proti úniku plynu, přehřátí nebo zaplavení prostoru kotelny a včetně havarijní zvukové a světelné signalizace. 
 

III. Servis plynových zařízení
Naše firma provádí servis, opravy a roční periodické prohlídky veškerých plynových zařízení, jako jsou například plynové kotle, sporáky, podokenní topidla, karmy atd. od renomovaných výrobců například Wolf, DE Dietrich, Viadrus, Destila, Dakon.
Záruční opravy a servis provádíme u zařízení na která máme autorizace, jde především o:
· kotle Buderus
· kotle Dakon
· kotle Thermona
· kotle Geminox
· kotle Odra
· výrobky firmy Quantum
· výrobky firmy CosmoCELL
· hořáky Weishaupt
· infrazářiče Difotherm
Servis zajišťujeme 24 hodin denně.
 

IV. Montáž a servis plynových infrazářičů
Provádíme montáž a servis plynových infrazářičů především značky Difotherm. Jedná se o unikátní systém vytápění velkých hal, který je ekologický a úsporný. 
Účinek infrazářičů je téměř okamžitý na rozdíl od vytápění konvenčními metodami, kdy se většina ohřátého vzduchu dostává do horních částí hal, infračervené záření se šíří přímočaře a umožňuje tak efektivně vytápět jen určité prostory a zóny. 
Při tomto systému vytápění nedochází k víření prachu. K zářičům je dodávána i automatická regulace.
 

V. Montáž zabezpečovacích systémů pro rodinné domy
Naše firma provádí komplexní montáž zabezpečovacích systémů a to do rodinných domů. Instalujeme například produkty firmy Commax. Jedná se například o jednoduché sestavy vrátných, sestavy videovrátných jak černobílých tak i barevných a další monitorovací techniku. Dále také montujeme alarmy a kamerové systémy včetně možnosti hlášení narušení objektu na telefony (mobilní i pevné linky).
Tyto systémy poskytují uživateli komunikaci s návštěvníkem u vchodu, otevírání dveřního rámu a zvýšení bezpečnosti obytného domu před nezvanými návštěvníky.
 

VI. Elektrorevize
Naše firma provádí revize elektrických strojů a přístrojů i elektroinstalace, které jsou nutné pro využívání elektrických zařízení popřípadě ke zkolaudování objektů. 
 

VII. Autorizované měření emisí
Naše firma zajišťuje autorizované měření emisí pro zařízení spalující plynná a kapalná paliva. Po dohodě náš servis seřídí spalování hořáků a kotlů tak, aby emise škodlivin nepřesahovaly normou určené limity.
Povinnost měření emisí mají nová zařízení (nad 200 kW) do 6 měsíců po uvedení do provozu a zdroje o celkovém výkonu kotelny: 
* od 200 kW do 1000 kW jednou za 5 let
* od 1 MW do 5 MW jednou za 3 roky
* nad 5 MW každý rok
 

VIII. Poradenská činnost
Poradenskou činnost poskytujeme ve všech oblastech našeho podnikání tzn. měření a regulace plynových kotelen, elektromontáže, v oblasti dodávek a montáží kotlů a kotelen, montáže a servis plynových infrazářičů, montáž zabezpečovacích systémů pro rodinné domy.
 

IX. Servisní služba do 24 hodin
NAŠE FIRMA ZAJIŠŤUJE SERVIS do 24 HODIN.